Pomimo, że 6 grudnia jest dniem Świętego Mikołaja,
to my – seniorzy pragnący występować na deskach teatralnych
– spotkaliśmy się na warsztatach teatralnych, by
– pod kierownictwem p. Moniki Maćkowiak – zdobywać szczyty aktorskie.


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]