Kilka słów o Marcinie Wądołowskim poprzez jego osiągnięcia.

1. Artykuł naukowy pt. Postindustrialna tożsamość śląskiego miasta na przykładzie Siemianowic Śląskich, który opublikowałem w poznańskim czasopiśmie "Refleksje":
Postindustrialna tożsamość śląskiego miasta

2. Artykuł naukowy pt. „Piąta strona świata” – Górny Śląsk we współczesnej kulturze, który opublikowałem w krakowskim czasopiśmie "Studia Humanistyczne AGH":
Piąta strona świata"

3. Krótki film na temat michałkowickiego Zameczku:
Michałkowicki "Zameczek"

4. Krótki film na temat Nikiszowca:
Nikiszowiec

Pod koniec mijającego roku ukazała się moja książka pt. Śląsk oswojony. Obraz Ślaska w świadomości liderów organizacji regionalnych na przykładzie badań z terenu Siemianowic Śląskich, gdzie przedstawiłem naukową refleksję socjologiczną na badany temat. Za jakiś czas powinna ukazać się moja kolejna książka dotycząca dziejów dworu w Michałkowicach, jednak nie wiem jak długo potrwa proces wydawniczy - książkę wyda chorzowski skansen. Kończę również monografię dotyczącą dziejów Muzeum Śląskiego w Katowicach.