5 lutego 2020r.
Zdjęcia upamiętniające Koncert Noworoczny
Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.