5 marca
obchody Dnia Kobiet
słuchaczek Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.