8 października 2019r.
Inauguracja roku akademickiego
Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.